Achtergrond

First Class is niet alleen een horecabedrijf. First Class staat voor maatschappelijke betrokkenheid. En wel in die zin dat jonge mensen met een achterstand tot het reguliere onderwijs hier hun school kunnen volgen in een gepaste en praktijkgerichte werkomgeving. Ondernemers uit het commerciële bedrijfsleven en onderwijsorganisatie MBO Amersfoort hebben hiertoe een vruchtbare samenwerking opgezet. Jonge mensen krijgen – onder professionele leiding en toezicht – de kans op een mbo-diploma Horeca-assistent. En U? U krijgt de beste service en de aller-gezondste gerechten geserveerd.

Aan de scholing ligt een unieke aanpak ten grondslag. Praktijk en theorie worden op de werkvloer gedoceerd door leermeesters, docenten en coaches. Deze methode is gekozen om een specifieke groep mensen die moeite hebben om in het schoolbankmodel kennis tot zich te nemen, via deze nieuwe aanpak een kans te bieden diploma’s te behalen en een toekomst in de horeca op te bouwen. Men leert het horeca vak op drie manieren te beheersen. De basis bestaat uit vakinhoudelijke kennis aangevuld met praktijkervaring en met gedragstraining. Het leerproces kent 7 kernwaardes, te weten : 1. Vakkundig 2. Vaardig 3. Veilig 4. Verantwoord 5. Verzorgd 6. Vriendelijk 7. Verrassend Voor iedere kernwaarde die men beheerst krijgt men een certificaat en een groene “V”. De leermethode wordt ontwikkeld in samenwerking met MBO Amersfoort. Zij spelen ook een belangrijke rol in het doceren op de werkvloer. Er komen meerdere doelgroepen in aanmerking om opgeleid te worden. Primair richten wij ons op leerlingen die voortijdig school dreigen te verlaten. Deze worden door MBO Amersfoort geselecteerd. Verder komen jongeren in aanmerking met een sociaal-maatschappelijke afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de ‘Wajongers’. Ook mensen die om andere redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt kunnen instromen met het doel hun diploma’s te behalen en naar werk uit te stromen. Ook zullen er studenten van MBO Amersfoort stage lopen.

Maak kennis met First Class

Onze studenten schitteren op alle fronten, dus ook in deze video:

MeisjeJongen